KAD OD BOGA ZATRAŽIŠ NEŠTO: Evo šta se tada dešava!

Važno je samo ovo

Kada tražite od Boga nešto, ne zaboravite da od Njega tražite put do toga što želite, a ne sam rezultat.

Moraćete sami da pronađete način kao biste sebi ispunili želju.

Molite se riječima: “Bože, pokaži mi put do tog i tog…”

Nikako ne tražite gotov proizvod! Nikako ne tražite rješenje!

Suština je u tome da, iznova i iznova realizujući svoje planove u stvarnosti, trenirate svoju sposobnost stvaranja, približavajući se nivou Stvoritelja.

  11. APRILA SE SVE MIJENJA – CIJELI SVIJET ĆE SE PREOKRENUTI: Evo šta nas čeka od tog dana

Za kreativnost je potrebno izvršiti proces koji je suprotan potrošnji – da se dijelovi spoje u cjelinu, a ne da se cjelina dijeli na dijelove.

Bogu nije potreban vaš projekat, već vaša sposobnost da stvorite, da pokažete svoj potencijal. Radite na tome, dok još ima vremena.

A onaj ko jednostavno želi nešto da dobije, a da to sam ne stvori, nalazi se na najnižem stepenu razvoja, pokazujući nezrelost Duše i sebičnost Uma.

Dok se razvijate, razumjećete šta Bog želi od vas – koja je vaša svrha. To je suština života.

TVOJA REAKCIJA?