VIC: Frajer u apoteci

leti frajer u Apoteku i sa vrata reče:

– “Daj mi jedan kon.om.”
Na to će apotekar njemu. Gospodine ne može se tako ovo je javna ustanova. To se lijepo na uho kaže.

  VIC: Baka i unuk u crkvi

Kaže frajer:

Uleti frajer u Apoteku i sa vrata reče:

– “Daj mi jedan kon.om.”
Na to ce apotekar njemu. Gospodine ne može se tako ovo je javna ustanova. To se lijepo na uho kaže.

Kaže frajer:
Ma neću ja to na uho ja ću to dole znaš.”

TVOJA REAKCIJA?